Junior Big Band ZUŠ Zábřeh

Junior big band navštěvují žáci se zájmem o taneční a swingovou hudbu v rámci předmětu Komorní hra. Junior big band hraje ve složení 5 saxofonů, 4 trubky, 4 pozouny a rytmická sekce, která se skládá z piana, basové kytary, elektrické kytary a bicích nástrojů. Soubor spolupracuje s žáky pěveckého oddělení. Junior big band se účastní hlavně kulturních akcí v regionu a v kraji. V big bandu se žáci učí souhře a jazzovému frázování. Soubor nacvičuje skladby různých hudebních stylů: rock, funky, swing, jazz, pop, muzikálové melodie a další. Součástí výuky je i seznámení se základy improvizační hry.

Junior Big band ZUŠ Zábřeh byl založen na podzim roku 1997. Mezi úspěchy lze zařadit umístění v ústředním kole soutěží ZUŠ, kde v roce 2007 získal ve své kategorii v ústředním kole 3. místo a v roce 2010 stříbrné pásmo. Od roku 2006 řídil soubor ředitel ZUŠ Mgr. Pavel Doubrava a od roku 2008 jej vede MgA. Lukáš Václav.

Pátek 7.října 2022

Zpět na účinkující